Diverse

Ammunitionstester

Åke Nordin har genom sitt företag Nordins Frilans & Datatjänst, gjort ammunitionstester i .22LR, .32 S&W Long, 9mm Parabellum och .38 Special, för VapenTidningen. Åke Nordin gjorde testerna i några av de vanligast vapnen. Hans samlade resultat kan du läsa om  nedan.

Åke Nordins ammunitionstester

Det finns även en annan sida med .22LR ammunitionstester, Pistolteknik. Du kan läsa om resultaten nedan.

Pistoltekniks ammunitionstester