Dags att betala årsavgiften för 2017!

Nu har det gått ut ett mail till alla medlemmar med information om 2017 års medlemsavgift! Har du av någon anledning inte fått något mail vänligen ta kontakt med kassören.  //Kassören