De mest populära skjutgrenarna hos Gripen PK

Pistolskytte är en spännande och mångsidig sport. Som medlem i en skytteförening har du möjlighet att utforska olika grenar inom pistolskyttesporten. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren skytt, finns det en plats för dig inom pistolskytte. Utforska de olika grenarna, sätt dina egna mål och njut av spänningen på skjutbanan! Här nedan kan du läsa om några av de grenar Gripen PK är aktiva inom.
För mer information, kontakta oss här!

Precision

Precisionsskjutning är en av de grenar inom pistolskytte som har utövats sedan bildandet av Svenska Pistolskytteförbundet 1936. En tävling i precisionsskjutning består av ett antal serier skjutna mot en internationell pistoltavla på 25 meters avstånd. Varje serie består av 5 skott avlossade under en tid av 5 minuter. Antalet serier varierar beroende på typ av tävling. Att träffa ett 5 cm stort område 25 meter bort med en pistol, och dessutom bara hålla pistolen med en hand, kräver koncentration, andning och exakt avtryck. Precisionsskjutning är en fascinerande disciplin som kombinerar teknik och koncentration.

Fältskytte

Fältskjutning är en spännande gren inom pistolskyttet som kombinerar precision, timing och anpassning till varierande skjutsituationer. Tävlingarna äger ofta rum i terrängen där målen står uppställda på avstånd mellan 10 och 100 meter och varierar i både form och storlek. Skyttarna förflyttar sig mellan olika skjutstationer. Vid varje station skjuter man mot mellan 1 och 6 olika mål. Det är en  utmanande gren där skyttarna snabbt måste anpassa sig till olika skjutsituationer och terräng. Det här är en av de mest populära grenarna som erbjuder en lagom balans mellan träffsäkerhet och förmåga att improvisera!

Dynamiskt skytte

Dynamiskt skytte med pistol är en adrenalinfylld och mångfacetterad gren inom pistolskytte. Här kombineras precision, rörlighet och anpassning till varierande skjutsituationer på ett sätt som få andra sporter kan matcha. Detta är även den enda formen av skytte där omladdning och förflyttning ingår i skjutmomentet!


Dynamiskt skytte är en utmanande sport som rekommenderas först när du har bemästrat grunderna inom pistolskyttet. Då kan klubben komma att erbjuda dig att gå ytterligare en kurs erhålla den licens som krävs för att få utöva det.