Gripen PK, en skytteklubb i södra Stockholm.

Gripen PK bildades 1986 och ingår i Stockholms Pistolskyttekrets. Klubben är också medlem i Svenska Pistolskytteförbundet och följer dess regelverk. Vi ägnar oss åt målskjutning med pistol och revolver, och har idag runt 70 medlemmar. Främst är det precision och fältskytte som utövas, men vi har även skyttar som tävlar i andra skyttegrenar. Vi är också medlemmar i Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet,  IPSC Sverige. Vår hemmabana är Hacksjöbanan i Tullinge som ligger i södra Stockholm men vi åker ofta iväg och tävlar på externa tävlingar i både hemmakretsen och angränsande kretsar.

gripengrupp